Лакуна

Съдържание

Вижте най-новата публикация

Соц табели

|

10ти април 2007, Vivo


Из страната все още се срещат остатъци от социалистическо изкуство.

Ето един екземпляр от Каблешково.


Табела на дърводелски цех

Горната табела явно е ръчна изработка.

Но долната подозрително изглежда изработена на компютър.

  1. Специален шрифт за основния надпис. Ръчна изработка.
  2. Употреба на точков списък (bullets).
  3. Разнообразни шрифтове. Общо 4 в двете табели.
  4. "к" е с издължен ствол, а малкото "б" е главно. Често признак за зле кирилизирани компютърни шрифтове.
  5. Изненадваща рамка, може би за да напомня на дървена плоскост.

+ Напишете коментар


Вашето име: *

Поща: (не се показва, нито се споделя)

Коментар: *

За lacuna.specto.org | Абонирайте се за Лакуна (Atom емисия)